Radio Waatea http://www.waateanews.com Aucklands urban Maori radio and news station In&#257;ia Tonu Nei - The Time is Now: Ripoata m&#333; ng&#257; tirohanga M&#257;ori m&#333; te manatika kua whakaputa i te r&#257; nei. http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjIyNjA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjIyNjA= Kua m&#257;rakerake te kite i te karanga kia pono ai te arahi a te iwi M&#257;ori i te hanga o te punaha manatika m&#333; te &#257;p&#333;p&#333; ki Aotearoa, i tetahi ripoata kua whakaputa i te r&#257; nei. waateanews.co.nz Wed, 24 Jul 2019 14:30 Ng&#257; Take o te Wiki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjE5NTE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjE5NTE= Koianei nga take nui e pehi nei i a tatou.<br /> Oranga Tamariki - T&#257;hae Tamariki, Rukutea te Mana, Kai Hauora Kai Pai, Me Ng&#257; Take H&#257;kinakina waateanews.co.nz Mon, 17 Jun 2019 12:06 High on Ingoingo - Waiata Hou o te Wiki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjE4OTE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjE4OTE= Ko ia t&#275;tahi o ng&#257; tino tauira o te hunga rangatahi M&#257;ori i roto i ng&#257; tau tata nei, &#257;, kua whakam&#257;nuhia t&#333;n&#257; waiata hou hei whakarongotanga m&#257; te marea. waateanews.co.nz Mon, 10 Jun 2019 11:36 Whakat&#363; whare a Fletchers ki Ihum&#257;tao http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1NDk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1NDk= Hei t&#257; te roopu e noho whakat&#257;uteute ana ki runga i ng&#257; whenua o Ihum&#257;tao, me kuhu mai te K&#257;wanatanga ki te aukati i te hiahia o Fletcher Residential ki te whakat&#363; i te 480 whare ki Ihum&#257;tao. waateanews.co.nz Fri, 09 Nov 2018 12:12 Karanga hui a Ng&#257;ti Paoa m&#333; t&#275;nei R&#257;horoi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1MjI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1MjI= Hei t&#257; t&#275;tahi o ng&#257; m&#257;ngai m&#333; Ng&#257;ti Paoa a Haydn Solomon, kaore e tika ana kia noho tonu mai te tangata i tohua e te Karauna hei kaitiaki i t&#257; r&#257;tou tono raupatu, ki t&#333;na t&#363;ranga. waateanews.co.nz Wed, 07 Nov 2018 12:27 Matangurunguru a Davis ki tana hap&#363; http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1MTI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA1MTI= E matangurunguru ana te m&#257;ngai torangap&#363; m&#333; Te Taitokerau a Kelvin Davis, kaore t&#333;na hap&#363; i te tautoko i te rautaki hei whakatau i te tono raupatu nui a Ng&#257;puhi. waateanews.co.nz Tue, 06 Nov 2018 10:51 P&#363;tea ki ng&#257; W&#257;tene M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0OTk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0OTk= Hei t&#257; te Minita i ng&#257; take Tuao, a Peeni Henare, e tika ana kia nui ake te p&#363;tea ki ng&#257; W&#257;tene M&#257;ori, engari, ko te raru k&#275;, i roto i ng&#257; tau nei, kua pau te nuinga o a r&#257;tou p&#363;tea ki roto i ng&#257; mahi whakahaere, kaua ki ng&#257; W&#257;tene tonu. waateanews.co.nz Mon, 05 Nov 2018 12:06 R&#275;hi he umanga o Haina i ng&#257; whenua M&#257;ori o Kawerau http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0ODU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0ODU= Kua whakaae te Tari Whakangao T&#257;w&#257;hi kia r&#275;hi te umanga o Haina, e kiia nei ko Guangxi Fenglin i ng&#257; whenua M&#257;ori o roto o Kawerau ki te whakat&#363; whare umanga ki reira, kotahi rau miriona taara te uara. waateanews.co.nz Thu, 01 Nov 2018 15:21 Te tono raupatu a Te Whakat&#333;hea http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0NTU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjA0NTU= E ohorere ana t&#275;tahi o ng&#257; m&#257;ngai o Te Whakat&#333;hea, a Maui Hudson, kaore pea i te Roopu Whakamana i te Tiriti te p&#363;tea ki te whakarongo wawe ki t&#257; r&#257;tou tono raupatu. waateanews.co.nz Tue, 30 Oct 2018 11:39 Ng&#257; K&#333;rero Whakaparahako mai i te Whare M&#299;ere http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzNzU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzNzU= Kua t&#363; ng&#257; tai o Ruatapu ki runga o P&#257;remata i ng&#257; r&#257; tata nei, i te whakatau kua puta a Jami-Lee Ross o te r&#333;pu Nahinara ka heke ia i t&#333;n&#257; t&#363;ranga hei mema o te r&#333;pu Nahinara. waateanews.co.nz Thu, 18 Oct 2018 14:15 Te Whawhai i Ng&#257; Mahi Taihara ki T&#257;maki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzNzQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzNzQ= Hei taa ng&#257; roopu Te Pae Oranga e wh&#257; o T&#257;maki, kei te whai hua &#257; r&#257;tou mahi i roto i te whawhai kia heke ng&#257; tatauranga taihara i roto o T&#257;maki, no reira, me pumau t&#257; r&#257;tou putea tautoko. waateanews.co.nz Thu, 18 Oct 2018 13:21 Taupokihia te p&#363;tea mako taurewa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzMjA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzMjA= Kaore e kore ka harikoa ng&#257; wh&#257;nau kei raro i ng&#257; peehitanga o te hunga e kiia ana he mako taurewa, ki te whakatau a te K&#257;wanatanga kia taupokihia te nui o te p&#363;tea e taea ai te tono i taua momo hunga. waateanews.co.nz Thu, 11 Oct 2018 12:30 TMP kia whakat&#363; ratonga karere kotahi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzMDE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAzMDE= Hei t&#257; te Minita Whakawhanake M&#257;ori a Nanaia Mahuta, me whai whakaaro te ao p&#257;p&#257;ho M&#257;ori ki ng&#257; t&#363;&#257;papa matihiko hei anamata m&#333; r&#257;tou. waateanews.co.nz Tue, 09 Oct 2018 11:21 Marlon Williams Tohu Silver Scroll http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAyOTc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAyOTc= Kua whakawhiwhia te uri o Ng&#257;i Tahu a Marlon Williams ki te tohu Silver Scroll mo tana waiata Nobody Gets What They Want Anymore. waateanews.co.nz Mon, 08 Oct 2018 14:06 Tanu t&#363;p&#257;paku ki Taupiri http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAyMDg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAyMDg= N&#257; ng&#257; raru kua p&#257; ki ng&#257; wh&#257;nau e tanu t&#363;p&#257;paku ana ki te maunga o Taupiri, i whakat&#363;ria ai he hui, e rua r&#257; te roa, hei &#257;ta w&#257;nanga i ng&#257; tikanga tanu t&#363;p&#257;paku ki roto i ng&#257; urup&#257; o Waikato Tainui. waateanews.co.nz Wed, 26 Sep 2018 14:45 Poroporo Kaimahi ki Whakaata M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxOTg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxOTg= Ka rongo ng&#257; kaimahi o Whakaata M&#257;ori, m&#275;n&#257; r&#257; he mahi tonu w&#257; r&#257;tou i te r&#257; nei. waateanews.co.nz Tue, 25 Sep 2018 13:39 Renata Blair Poari Whakahaere i a Eden Park http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxOTM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxOTM= Kua whaka&#363;ngia a Renata Blair o Ng&#257;ti Wh&#257;tua &#332;r&#257;kei ki te Poari Whakahaere i a Eden Park. waateanews.co.nz Mon, 24 Sep 2018 15:24 Pakari ana te t&#363; a t&#275;nei K&#257;wanatanga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxNTc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxNTc= Hei t&#257; te kai&#257;rahi i Ng&#257; K&#257;k&#257;riki a M&#257;rama Davidson, e pakari ana te t&#363; a t&#275;nei K&#257;wanatanga, n&#257; te m&#257;haki o ng&#257; roopu e toru ki te kimi i te huarahi e &#363; atu ai o r&#257;tou ki te waahi kotahi, otir&#257;, ki te waahi e whakaae ai r&#257;tou ki a r&#257;tou. waateanews.co.nz Thu, 20 Sep 2018 09:33 Donna Awatere Huata T&#363;&#257;papa Hauwaro M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxNDk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxNDk= Koia te Komihana &#256;huarangi M&#257;ori hou, a, hei taana, e tika ana kia whai waahi nui te iwi M&#257;ori ki te kaupapa o te whakaheke i te nui o te hauwaro e puta ana i t&#275;nei whenua ki te &#257;huarangi. waateanews.co.nz Wed, 19 Sep 2018 08:51 Te Reo M&#257;ori ki roto i ng&#257; kura katoa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxMTM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAxMTM= Me matua whaka&#363;toka i te reo M&#257;ori ki roto i ng&#257; kura katoa. waateanews.co.nz Thu, 13 Sep 2018 12:24 Takahi i ng&#257; m&#257;t&#257;pono o te Tiriti o Waitangi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwODI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwODI= Hei t&#257; ng&#257; kitenga a te Roopu Whakamana i te Tiriti, i tino takahi te Karauna i ng&#257; m&#257;t&#257;pono o te TOW i roto i Te Rohe P&#333;tae i ng&#257; tau o te kotahi mano, waru rau, waru tekau. waateanews.co.nz Tue, 11 Sep 2018 11:42 T&#299;mata Te Wiki o te reo M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwNzU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwNzU= Koinei te t&#299;matanga o te wiki o te reo M&#257;ori, a, kei te kawea e te hunga tautoko i te reo, te kaupapa o t&#275;nei wiki ki ng&#257; huarahi o te motu. waateanews.co.nz Mon, 10 Sep 2018 10:57 Whakataunga Tiriti a Te Rohe o Te Wairoa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwNzE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MjAwNzE= Kua puta te ihu o te pire e whakatau ana i te kokoraho tiriti a Te Rohe o Te Wairoa i tana p&#257;nuitanga whakamutunga i te whare p&#257;remata. waateanews.co.nz Fri, 07 Sep 2018 13:06 Ng&#257; uauatanga o te mahi kaiako http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5OTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5OTY= Kua hui te Minita Whakawhanake Rohe a Shane Jones ki ng&#257; kaiako me ng&#257; tumuaki o Te Tai Tokerau ki te w&#257;nanga i ng&#257; uauatanga o te mahi kaiako i &#275;nei r&#257;. waateanews.co.nz Wed, 29 Aug 2018 15:18 Smear Your Mea http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5ODY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5ODY= Smear Your Mea Kua whakarewahia e ng&#257; w&#257;hine o Te Arawa te r&#257;-a-motu e kiia nei ko Smear Your Mea Day hei tohu i te matenga o Talei Roimata Morrison waateanews.co.nz Tue, 28 Aug 2018 13:09 Whanaungatanga ki waenganui i Te &#362;poko me Te &#256;tiawa Toa FM http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5NzI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5NzI= E ai ki t&#275;tahi o ng&#257; kaum&#257;tua o Te &#256;tiawa, a Kura Moeahu, e hiahia ana te iwi kia mahi tonu Te Reo Irirangi o Te &#362;poko o te Ika i t&#257;na mahi i roto i ng&#257; tau maha e t&#363; mai nei, engari, me k&#333;rero r&#257;tou ko ng&#257; iwi mana whenua o Te Whanganui-a-Tara waateanews.co.nz Mon, 27 Aug 2018 13:27 Pakar&#363; te p&#363;naha reiti whenua i Te Tai Tokerau http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5NDY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5NDY= He tohu, kei te pakar&#363; te p&#363;naha reiti whenua i te Tai Tokerau. waateanews.co.nz Thu, 23 Aug 2018 09:51 &#256;p&#333;p&#333; ka katia a Hato Petera http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MzQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MzQ= E ai ki te Toihau o Ng&#257;ti Paoa, kaore an&#333; ng&#257; wh&#257;nau e noho whakat&#257;uteute ana ki te marae o te kura o Hato Petera, kia k&#333;rero ki te iwi mo taua whakatumatuma a r&#257;tou. waateanews.co.nz Wed, 22 Aug 2018 09:09 Te Hui Taumata mo te P&#363;naha Ture o Aotearoa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MjQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MjQ= Hei t&#257; te Peremia a Jacinda Ardern, m&#275;n&#257; e hiahia ana t&#257;tou kia t&#363; he p&#363;naha ture pai ki t&#275;nei whenua, me t&#299;mata &#257; t&#257;tou k&#333;rero ki ng&#257; &#257;huatanga o Aotearoa waateanews.co.nz Tue, 21 Aug 2018 12:45 P&#363;tea &#257;whina i a Ng&#257;puhi m&#333; te whakataunga tiriti http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MDE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk5MDE= Kua whakapuarehia an&#333; e te Minita i ng&#257; Take Tiriti e Andrew Little te p&#363;tea a te K&#257;wanatanga hei &#257;whina i a Ng&#257;puhi ki te whakatutuki i t&#257; r&#257;tou whakataunga tiriti. waateanews.co.nz Mon, 20 Aug 2018 09:33 Hui o Ng&#257;puhi ki Manurewa marae http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4OTQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4OTQ= Hei t&#257; t&#275;tahi o ng&#257; m&#257;ngai m&#333; Ng&#257;puhi ki roto o Hokianga, ki te tika te rautaki hei whakatau i te tono raupatu nui a Ng&#257;puhi, kaore e kore ka kotahi ng&#257; hap&#363; me ng&#257; iwi ki te tautoko. waateanews.co.nz Fri, 17 Aug 2018 12:30 Te mana o Te K&#257;hui Wai M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4ODk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4ODk= Hei t&#257; ng&#257; m&#257;ngai o te K&#257;hui Rangatira-a-Iwi, e kore r&#257;tou e nanao atu ki te K&#257;wanatanga ki te k&#333;rero mo te wai M&#257;ori waateanews.co.nz Thu, 16 Aug 2018 11:21 Tautoko i ng&#257; wh&#257;nau M&#257;ori ki te hoko whare http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4ODc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4ODc= Kua hui ng&#257; m&#257;tanga penapena putea, ng&#257; m&#257;tanga roia me ng&#257; m&#257;tanga whare ki te w&#257;nanga tahi, me p&#275;hea te tautoko i ng&#257; wh&#257;nau M&#257;ori ki te hoko whare. waateanews.co.nz Wed, 15 Aug 2018 15:36 Whakaroherohea te Tai Tokerau kia 6 ng&#257; w&#257;hanga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4NzA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4NzA= Hei t&#257; t&#275;tahi o ng&#257; kai&#257;rahi i te iwi o Ng&#257;ti Hine, me mutu t&#257; te K&#257;wanatanga k&#333;rero ki a Ng&#257;puhi, an&#333; nei kei raro i te maru o Ng&#257;puhi ng&#257; iwi me ng&#257; hap&#363; katoa o Te Tai Tokerau. waateanews.co.nz Tue, 14 Aug 2018 13:06 Mihi a Sonny Tau ki a Andrew Little http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4NTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4NTY= Kei te mihi te &#362;poko o te R&#363;nanga o Ng&#257;puhi a Sonny Tau ki te Minita i ng&#257; Take Tiriti ki a Andrew Little, m&#333;na i m&#257;ia ki te takat&#363; ake ki mua i ng&#257; hap&#363; o Ng&#257;puhi i ng&#257; rangi whakat&#257; nei. waateanews.co.nz Mon, 13 Aug 2018 13:51 Raupatu Ng&#257; Whenua o Tauranga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4MDc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk4MDc= Hei t&#257; te toihau o Ng&#257;i Te Rangi a Charlie Tawhiao, he mea whakaweti t&#333;na iwi kia waitohu whakaaetanga ki ng&#257; iwi o Hauraki m&#333; ng&#257; whenua i Tauranga Moana. waateanews.co.nz Tue, 07 Aug 2018 12:12 Rautaki Reo Maihi Karauna http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3OTE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3OTE= E mea ana te heamana o Te M&#257;t&#257;wai, m&#257; te whakarewatanga o te rautaki reo a te K&#257;wanatanga, ar&#257;, o te Maihi Karauna, ka whai hua ng&#257; kaupapa whakarauora reo katoa. waateanews.co.nz Mon, 06 Aug 2018 12:18 Te Tiriti Whakataunga a Pare Hauraki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3ODI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3ODI= Kei te whakarite te Minita i ng&#257; take Tiriti ki te waitohu i te whakataunga a Pare Hauraki i te whare p&#257;remata i te r&#257; nei. waateanews.co.nz Thu, 02 Aug 2018 13:27 Pooti a Ng&#257;i Te Rangi ki a Nahinara http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3NDU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3NDU= Hei t&#257; te iwi o Ng&#257;i Te Rangi o Tauranga Moana, ki te waitohu te K&#257;wanatanga i te whakataunga a Hauraki, ka pooti a Ng&#257;i Te Rangi ki a Nahinara hei te k&#333;whiringa pooti e t&#363; mai nei. waateanews.co.nz Mon, 30 Jul 2018 11:36 Te Tono Raupatu Nui a Ng&#257;puhi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3MjY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3MjY= E whakapono ana te &#362;poko o te R&#363;nanga o Ng&#257;puhi a Sonny Tau, kua tata tae mai te w&#257; e tau ai te tono raupatu nui a Ng&#257;puhi. waateanews.co.nz Thu, 26 Jul 2018 13:42 Ng&#257; Moni a te Iwi o Tainui http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3MDk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk3MDk= Hei t&#257; t&#275;tahi o ng&#257; m&#257;ngai o mua o K&#299;ngi Tuheitia, kei te harikoa ia kua tae atu te tari hara t&#257;ware ki ng&#257; tari o te K&#299;ngi ki te whakatewhatewha i ng&#257; whakapae m&#333; te whakapau p&#363;tea ki ng&#257; waahi h&#275;. waateanews.co.nz Wed, 25 Jul 2018 14:21 Te H&#257;tepe i Wh&#257;ia hei Kopou i a Wally Haumaha http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk2ODc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk2ODc= He roia, he tumu whakahaere o mua i Te Puni K&#333;kiri, &#257;, kua tohua a Pauline Kingi hei kaiwhakahaere matua i te whakatewhatewha e p&#257; ana ki te h&#257;tepe i wh&#257;ia hei kopou i a Wally Haumaha hei komihana tuarua i te manat&#363; pirihimana. waateanews.co.nz Tue, 24 Jul 2018 12:33 Whakaaetanga o Ng&#257; P&#333;tiki me Westpac NZ http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk2MjA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk2MjA= Kua waitohu whakaaetanga te Tarahiti o Ng&#257; P&#333;tiki a Tamapahore i Tauranga moana ki a Westpac NZ kia whai ai ng&#257; uri o Ng&#257; P&#333;tiki i o r&#257;tou ake whare. waateanews.co.nz Wed, 18 Jul 2018 13:57 Pire Hauwaro Kore http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk1MzE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk1MzE= Kei te patu a Marama Davidson o Ng&#257; K&#257;k&#257;riki i te huarahi i t&#275;nei w&#257;, ki te akiaki i ng&#257; wh&#257;nau ki te tautoko i tana pire e kiia nei ko te Zero Carbon Bill. waateanews.co.nz Mon, 09 Jul 2018 13:33 Whakahou P&#363;naha Ture a Ng&#257;ti Kahungunu http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0NzE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0NzE= E aro ana a Ng&#257;ti Kahungunu ki te whakahou i te p&#363;naha ture i roto i t&#257; r&#257;tou kawenata ki te manat&#363; Ar&#257; Poutama me te Manat&#363; Pirihimana. waateanews.co.nz Mon, 02 Jul 2018 12:45 $1.7 Miriona m&#333; te 500 Rangatahi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0MTU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0MTU= E wh&#257; ng&#257; kaupapa whakangungu rangatahi i Te Matau-a-Maui e tatari ana kia wh&#257;ngaihia r&#257;tou ki te p&#363;tea a He Poutama Rangatahi. waateanews.co.nz Mon, 25 Jun 2018 09:57 Te Matenga o Homai Dave Uerata http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0MTQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTk0MTQ= Koia i te whakatauira i te reo tawhito o Tainui ki ng&#257; iwi o te tonga o Waikato. waateanews.co.nz Fri, 22 Jun 2018 15:12 He Whare Pupuri Taonga mo te Rua Tekau m&#257; Waru http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzODg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzODg= Kei te huri haere t&#275;tahi r&#333;pu i te motu i t&#275;nei w&#257;&nbsp;ki te w&#257;nanga i te whakaaro kia t&#363;&nbsp;he whare pupuri taonga ki te Rua Tekau m&#257; Waru&nbsp;ki roto o Waitangi. waateanews.co.nz Thu, 21 Jun 2018 11:30 Whakahoutanga o Te Whare Herehere o Waikeria http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzNDA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzNDA= Kua whakapuarehia e Te Minita i ng&#257; take Whare Herehere, e Kelvin Davis ng&#257; whakaritenga m&#333; te whakahoutanga o te whare herehere ki Waikeria waateanews.co.nz Thu, 14 Jun 2018 12:03 Te Whakatau o Te Whare Herehere o Waikeria http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMzY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMzY= Hei te ahiahi nei ka puta he whakatau i te Minita i ng&#257; take Whare Herehere, ar&#257;, i a Kelvin Davis, m&#333; te anamata o te whare herehere o Waikeria. waateanews.co.nz Wed, 13 Jun 2018 14:45 Hoko Whenua a Ng&#257;ti Tama ki te K&#257;wanatanga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMjI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMjI= Kei te whiriwhiri a Ng&#257;ti Tama o te raki o Taranaki, m&#275;na r&#257; ka hoko whenua r&#257;tou ki te K&#257;wanatanga kia t&#363; ai he huarahi hou ki runga. waateanews.co.nz Tue, 12 Jun 2018 14:21 Hui Whakataunga Tiriti o Ng&#257;puhi http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMDE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkzMDE= Kei te titiro a Ng&#257;puhi ki te whakataunga tono raupatu a Ng&#257;i Tahu hei tauira whai m&#257; r&#257;tou. waateanews.co.nz Mon, 11 Jun 2018 11:51 Te Mana o ng&#257; Maunga o Taranaki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyODA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyODA= He mea nui ki ng&#257;&nbsp;iwi o Taranaki kia h&#257;pai te Karauna i t&#333;&nbsp;r&#257;tou taha o te whakaaetanga mo te kaitaikitanga o ng&#257;&nbsp;Maunga o te rohe o Taranaki. waateanews.co.nz Thu, 07 Jun 2018 13:15 Nga Whakataunga Tiriti o Tauranga Moana http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyNzQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyNzQ= He karetao noa iho a Pare Hauraki ma nga hainamana me nga pakihi nui o Tamaki e hiahia ana ki te hoko whenua ki roto o Tauranga me te whakatuu whare ki runga. waateanews.co.nz Wed, 06 Jun 2018 14:45 Mahi Tahi Te Uru R&#257;kau me Ng&#257;ti Rehia http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyNTQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyNTQ= Kei te mahi tahi te Manat&#363; Ngahere hou e kiia nei ko Te Uru R&#257;kau me Ng&#257;ti Rehia ki te whakawhanake i te kotahi rau, rima tekau heketea o te whenua o te iwi hei whenua ngahere. waateanews.co.nz Tue, 05 Jun 2018 09:57 16,000 kaipooti M&#257;ori kua whakawhiti http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyMjA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyMjA= I t&#275;nei w&#257;, i roto i te k&#333;whiringa M&#257;ori, tekau m&#257; ono mano kaipooti M&#257;ori kua whakawhiti r&#257;rangi pooti, i te r&#257;rangi pooti M&#257;ori ki te r&#257;rangi pooti auraki, auraki r&#257;nei ki te M&#257;ori. waateanews.co.nz Thu, 31 May 2018 12:36 Te Hunga Whai Penihana http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyMTQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkyMTQ= Hei t&#257; te Minita Whakahiato Ora a Carmel Sepuloni, kua tae ki te w&#257; e rerek&#275; ai &#257; t&#257;tou k&#333;rero m&#333; te hunga whai penihana. waateanews.co.nz Wed, 30 May 2018 13:06 Noeline Taurua, daughter of Ngapuhi chief Kingi Taurua http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxODE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxODE= Noeline Taurua shares a daughters insight with the passing of her father Kingi&nbsp;Taurua waateanews.co.nz Fri, 25 May 2018 11:39 Ng&#257; whakaritenga m&#333; te tangi a Te Murum&#257;ra http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxNTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxNTY= Ka t&#363; te uhunga o John Moorfield ki te Haahi Mihingare o St Margaret i Te Kauwhata i te kotahi karaka a te ahiahi o te r&#257; mere. waateanews.co.nz Tue, 22 May 2018 16:42 Te T&#333; R&#257;kau M&#257;nuka http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxMTI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkxMTI= Kua oti he waikanaetanga mahi tahi i waenganui i te Manat&#363; Ngahere hou e kiia nei ko Te Uru Rakau me M&#257;nuka Farming New Zealand kia too i a r&#257;tou te 1.8 miriona r&#257;kau m&#257;nuka puta noa i Aotearoa i t&#275;nei tau. waateanews.co.nz Thu, 17 May 2018 13:09 Shanan Halbert t&#363;r&#363; torangap&#363; Northcote http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwODE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwODE= Kua whakarewahia e Shanan Halbert t&#257;na kaupapa pooti e riro ai pea i a ia te t&#363;r&#363; torangap&#363; o Northcote m&#333; Reipa. waateanews.co.nz Mon, 14 May 2018 13:57 Te Tahua P&#363;tea o te K&#257;wanatanga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwNTc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwNTc= Hei taa te m&#257;ngai t&#333;rangap&#363; o Aotearoa Tuatahi, a Shane Jones, kei roto i te tahua p&#363;tea a te Kawanatanga a t&#275;r&#257; wiki &#275;tahi &#257;huatanga whakaohooho i ng&#257; kai&#257;rahi o te ao M&#257;ori. waateanews.co.nz Thu, 10 May 2018 11:45 Kainga Koretanga ki Te Puea http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwNDQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwNDQ= Kei te whakat&#363; te marae o Te Puea i M&#257;ngere i t&#333;na ringaringa kia whai waahi r&#257;tou ki te rautaki whare hou a te K&#257;wanatanga, kotahi rau miriona taara te uara. waateanews.co.nz Tue, 08 May 2018 13:21 K&#333;nae hou w&#257; Marama Davidson http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMjg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMjg= He k&#333;nae hou w&#257; te kai&#257;rahi hou i Ng&#257; K&#257;k&#257;riki, w&#257; Marama Davidson hei p&#299;kau m&#257;na, ar&#257;, kei a ia ng&#257; k&#333;nae o te wai, ng&#257; tamariki me te whanaketanga o te &#333;hanga. waateanews.co.nz Mon, 07 May 2018 12:18 Takahi tikanga o Ng&#257;ti Hikairo http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMTg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMTg= Kei te takahia ng&#257; tikanga tuku iho e ng&#257; iwi e t&#333;hipa ana i t&#333; m&#257;tou marae m&#333; &#257; r&#257;tou hui. waateanews.co.nz Fri, 04 May 2018 15:03 $1 Miriona He Kai Kei aku Ringa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMTM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMTM= E akiaki ana te Minita Whakawhanake M&#257;ori a Nanaia Mahuta i a t&#257;tou kia tono t&#257;tou i te p&#363;tea hou i whakarewahia i t&#275;nei wiki, m&#275;n&#257; r&#257; he whakaaro auaha o t&#257;tou e whanake ai te iwi M&#257;ori. waateanews.co.nz Thu, 03 May 2018 14:42 Te hokotanga o te P http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMDE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTkwMDE= Me whakapau p&#363;tea te K&#257;wanatanga ki ng&#257; kaupapa e taami ana i te hokotanga o te P, otir&#257;, e whakaora ana i ng&#257; t&#363;roro o te P. waateanews.co.nz Wed, 02 May 2018 13:54 Rautaki Maori a Te Tumu Whakaata Taonga http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5ODI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5ODI= E hiahia ana Te Tumu Whakaata Taonga ki te mahi tahi me nga Maori hanga kiriata kia whanake ake ai nga puukenga Maori tae atu ki nga kiriata Maori. waateanews.co.nz Tue, 01 May 2018 10:09 Whakah&#275; Te Ohu Kaimoana i a Voices From the Sea http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5NzM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5NzM= Kei te whakah&#275; Te Ohu Kaimoana i te pukapuka hou e whakahau ana kia panonitia te p&#363;naha rawa ika o t&#275;nei whenua. waateanews.co.nz Mon, 30 Apr 2018 13:42 Te kokoraho a Whakat&#333;hea http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5NTI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5NTI= Kua h&#275; t&#257; te Roopu Whakamana i te Tiriti e p&#257; ana ki te kokoraho a Whakat&#333;hea. waateanews.co.nz Thu, 26 Apr 2018 12:39 Kaupapa Whakat&#333; R&#257;kau ki Manutuke http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5MjU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg5MjU= Kua whakat&#333;kia ng&#257; r&#257;kau tuatahi o te kaupapa kotahi piriona r&#257;kau a te K&#257;wanatanga. waateanews.co.nz Mon, 23 Apr 2018 10:09 R&#257;hui whakangau poaka ki Hunua http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4Nzc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4Nzc= E hiahia ana ng&#257; iwi mana whenua o T&#257;maki, a Ng&#257;ti Paoa me Ng&#257;ti Whanaunga ki te r&#257;hui i te whakangau poaka ki roto i ng&#257; pae maunga o Hunua, kei m&#257;horahora tonu te mate e ngau ana i te kauri. waateanews.co.nz Fri, 13 Apr 2018 16:36 Whakawhiti ki te r&#257;rangi pooti M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MzQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MzQ= Kei te akiaki te Perehitini o te RTM i ng&#257; kaipooti M&#257;ori kia whakawhiti ki te r&#257;rangi pooti M&#257;ori. waateanews.co.nz Wed, 11 Apr 2018 09:42 Reo rua ai ng&#257; tohu ki Rotorua http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MjM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MjM= E harikoa ana te m&#257;ngai o mua mo te rohe o Te Waiariki a Te Ururoa Flavell, kua kite huarahi te Manatau Waka e reo rua ai ng&#257; tohu e karapoti ana i a Rotorua. waateanews.co.nz Tue, 10 Apr 2018 10:09 K&#333;whiringa Pooti M&#257;ori http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MDU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg4MDU= M&#275;n&#257; e rangirua ana &#333; whakaaro ki ng&#257; &#257;huatanga o te k&#333;whiringa M&#257;ori, hei t&#257; t&#275;tahi kaitorangap&#363; o mua a Sandra Lee, ko t&#275;nei kaupapa he w&#257; e taea ai e t&#257;tou te mana o te pooti M&#257;ori te whakakaha ake. waateanews.co.nz Mon, 09 Apr 2018 09:03 Tohe a Ngati Whatua Orakei ki a Hauraki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NzU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NzU= Kua tukuna a Ngati Whatua Orakei e te Kooti Ikeike kia ata kohi korero, kia ata whakarite rarangi take hei whakapataritari i te whakataunga a te Kahui Iwi o Hauraki. waateanews.co.nz Wed, 04 Apr 2018 12:00 Kaumaatua Mana Nui o Ngaapuhi ki Te Whanganui-a-Tara http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3Njg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3Njg= Kua tae atu nga kaumaatua mana nui o Ngapuhi ki Te Whanganui-a-Tara ki te maatirotiro i te whakaaturanga He Tohu i te ra nei. waateanews.co.nz Tue, 03 Apr 2018 12:00 &#362;kuia te tohu T&#257; i a Bob Jones http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NTU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NTU= Ko te mea pai o te petihana e whai ana kia &#363;kuia te tohu t&#257; i a Bob Jones, ko te whakam&#333;hio atu ki te marea, kua h&#333;h&#257; te M&#257;ori i ng&#257; whiu k&#333;rero, whiu whakaparahako a iwi k&#275;. waateanews.co.nz Thu, 29 Mar 2018 15:27 Te mahana haeretanga o te ao http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NDk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3NDk= Kei te m&#257;rama te iwi M&#257;ori ki ng&#257; m&#333;reareatanga o te mahana haeretanga o te ao me te &#257;huarangi. waateanews.co.nz Wed, 28 Mar 2018 13:39 Whakaae a Ng&#257;ti Wh&#257;tua &#332;r&#257;kei ki te Ipu Amerika http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3MzU= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3MzU= Heoi, e rata ana, e whakaae ana a Ng&#257;ti Wh&#257;tua &#332;r&#257;kei ki te mahere hou mo te whakataetae Ipu Amerika ka t&#363; ki te Waitemat&#257; a t&#275;r&#257; tau. waateanews.co.nz Tue, 27 Mar 2018 10:57 3000 whare Kiwibuild ki &#332;wairaka http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3MjI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg3MjI= E hiahia ana te K&#257;wanatanga ki te mahi tahi ki ng&#257; iwi mana whenua ki te whakat&#363; i te toru mano whare Kiwibuild ki te rohe o &#332;wairaka, ar&#257; Mt Albert. waateanews.co.nz Mon, 26 Mar 2018 09:45 Kmart ki te Whare Toatini a Ng&#257;ti Whakaue http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2Njc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2Njc= Kua whakapuarehia e Ng&#257;ti Whakaue te w&#257;hanga tuatoru o tana Whare Toatini, &#257;, ko t&#275;tahi o ng&#257; toa tuatahi i roto i taua w&#257;hanga ko Kmart. waateanews.co.nz Mon, 19 Mar 2018 09:51 Whakatipu r&#257;kau hou ki Minginui http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2NDQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2NDQ= Kei te whakapuaki k&#333;rero te Minita Whakawhanake Rohe a Shane Jones mo te h&#257;pori nohinohi o Minginui i te r&#257; nei. waateanews.co.nz Thu, 15 Mar 2018 14:57 Whai hua ng&#257; hap&#363; o Te Tai Tokerau ki a Northport http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2MTM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg2MTM= E k&#299; taurangi ana te kai&#257;rahi i a Aotearoa Tuatahi a Winston Peters ki ng&#257; hap&#363; o Te Tai Tokerau, ko r&#257;tou ka whai hua i te whakahoutanga, whakawh&#257;nuitanga hoki o te wahap&#363; ki Whang&#257;rei. waateanews.co.nz Tue, 13 Mar 2018 09:33 He R&#257; Maumahara ki Koror&#257;reka http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1OTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1OTY= Kua t&#363; te whakamaharatanga &#333;kawa tuatahi ki ng&#257; riri whenua o konei. waateanews.co.nz Mon, 12 Mar 2018 09:18 Kia t&#363;pato Ahuriri ki ng&#257; huarere kino http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1ODY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1ODY= E tika ana me &#257;ta whakarite ng&#257; kainoho p&#257;tata ki Ahuriri i a r&#257;tou an&#333; mo te taenga atu o te huarere kino ki a r&#257;tou, kia reri hoki &#275;tahi ki te h&#363;nuku atu. waateanews.co.nz Fri, 09 Mar 2018 10:21 Ng&#257; tamariki ki ng&#257; ratonga whakaruru tamariki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1Nzg= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1Nzg= E piki haere ana te maha o ng&#257; tamariki e tohungia ana kia haere ki ng&#257; ratonga whakaruru tamariki. waateanews.co.nz Thu, 08 Mar 2018 13:51 Te mau p&#363; ki ng&#257; kura http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1NTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1NTY= E rapu k&#333;rero ana te Tari M&#257;tauranga mo te w&#257;riu o te whakaako ki ng&#257; tamariki, me p&#275;hea e mau p&#363; mo te haere ki te puihi, mo te puhi rakiraki, mo te whakangau poaka otir&#257;, mo ng&#257; kaupapa ngahau. waateanews.co.nz Wed, 07 Mar 2018 09:30 Whakatupu i ng&#257; pakihi ki H&#257;moa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1NDc= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1NDc= Ka whakarite te k&#257;wanatanga i t&#275;tahi p&#363;tea ki te tautoko i ng&#257; w&#257;hine me ng&#257; rangatahi ki te whakatupu i ng&#257; pakihi ki H&#257;moa. waateanews.co.nz Tue, 06 Mar 2018 13:06 Jacinda Ardern ki Te Moana Nui-a-Kiwa http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1MzY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg1MzY= Kei te wh&#257;toro atu te Pir&#299;mia a Jacinda Ardern ki te Moana Nui a Kiwa ki reira whakap&#257; atu ai ki ng&#257; rangatira a moutere. waateanews.co.nz Mon, 05 Mar 2018 12:18 R&#257;hui i ng&#257; pae maunga &#333; Wait&#257;kere http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg0NjM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg0NjM= Hei t&#257; t&#275;tahi m&#257;tanga taiao, a Nick Waipara, he mea nui kia whakamana r&#257;hui te Kaunihera o T&#257;maki, puta noa i ng&#257; pae maunga o Waitakere, otir&#257;, te Wao nui a Tiriw&#257;, kia pai ai te whawhai atu ki te mate kauri. waateanews.co.nz Thu, 22 Feb 2018 09:42 Kai&#257;rahi hou m&#333; Nahinara http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg0MzI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTg0MzI= Kei te rere te k&#333;rero ka whiu a Mark Mitchell, Minita o mua i ng&#257; Take &#256;rai, i t&#333;na ingoa ki waenganui i &#275;ra atu e whakataetae ana i te t&#363;ranga kai&#257;rahi i a Nahinara. waateanews.co.nz Mon, 19 Feb 2018 11:54 H&#299;koi hei whakah&#275; kia kati ng&#257; kura hourua http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzNzE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzNzE= T&#333;na kotahi rau tauira kura hourua m&#275; te hunga tautoko i aua kura i h&#299;koi i te huarahi o Kuini i ng&#257; rangi whakat&#257; nei, ahakoa te ua marangai, ki te whakah&#275; i te whakatau a te K&#257;wanatanga kia katia ng&#257; kura hourua. waateanews.co.nz Mon, 12 Feb 2018 13:21 Hauruatia ng&#257; tamariki e tuakoka ana http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzMzE= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzMzE= Hei t&#257; te peremia a Jacinda Ardern, in&#257; kaha te K&#257;wanatanga ki te turaki i te tuakokatanga tamariki, kaore e kore ka kaha hoki t&#257; r&#257;tou turaki i &#275;ra atu take p&#257;pori, take ohaoha e whakararu nei i o t&#257;tou wh&#257;nau. waateanews.co.nz Mon, 05 Feb 2018 10:42 P&#299;ataata ng&#257; rama i te arahanga o T&#257;maki http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzMTY= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgzMTY= M&#275;n&#257; ka kite rama koe e p&#299;ataata ana i te arahanga o T&#257;maki hei &#275;nei rangi whakat&#257; nei, koir&#257; ng&#257; rama &#257; te iwi o Mahurangi a Ng&#257;ti Manuhiri. waateanews.co.nz Fri, 02 Feb 2018 11:00 Rautaki m&#333; ng&#257; tamariki p&#333;hara http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyOTQ= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyOTQ= Kua whakapuaki mai te K&#257;wanatanga i ng&#257; taipitopito m&#333; tana rautaki e p&#257; ana ki ng&#257; tamariki p&#333;hara. waateanews.co.nz Wed, 31 Jan 2018 09:27 T&#363;ranganui-a-Kiwa hei ingoa m&#333; Poverty Bay http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNzk= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNzk= Kei te rere te p&#257;tai i te Kaunihera o T&#363;ranganui-a-Kiwa ki ng&#257; t&#257;ngata o te hapori, m&#275;n&#257; r&#257; e hiahia ana r&#257;tou kia t&#363; ko te ingoa o T&#363;ranganui-a-Kiwa hei ingoa m&#333; Poverty Bay. waateanews.co.nz Tue, 30 Jan 2018 08:09 Te ahurei T&#257;maki Herenga Waka http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNjM= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNjM= Ka whai waahi te marea o T&#257;maki ki te m&#257;takitaki i ng&#257; ringa toi M&#257;ori toa o te w&#257; e mahi ana i w&#257; r&#257;tou mahi i te ahurei T&#257;maki Herenga Waka hei &#275;nei rangi whakat&#257;. waateanews.co.nz Fri, 26 Jan 2018 08:18 Wero a R&#257;hui Papa i a Bill English http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNTI= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNTI= Heoi, i wero a R&#257;hui Papa i te kai&#257;rahi i a Nahinara i a Bill English i R&#257;tana inanahi e p&#257; ana ki &#257;na k&#333;rero m&#333; te reo M&#257;ori. waateanews.co.nz Thu, 25 Jan 2018 09:15 Ng&#257; roopu torangap&#363; ki R&#257;tana http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNDA= http://www.waateanews.com/waateanews/x_story_id/MTgyNDA= E r&#257;poi atu ana ng&#257; roopu torangap&#363; ki R&#257;tana i te r&#257; nei, koia te timatanga o te tau torangap&#363; m&#333; r&#257;tou. waateanews.co.nz Wed, 24 Jan 2018 10:15